FBE Lisansüstü Sempozyumu 2018 başarıyla tamamlandı.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin lisansüstü programlarını, akademisyenlere, öğrencilere, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerine tanıtmak amacı ile yapılan “ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2018” etkinliği gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel olarak her bahar yarıyılının sonunda yapılan “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri” GTÜ Mimarlık Fakültesi etkinlik alanında 14 Mayıs pazartesi başladı. 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan etkinlikte…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Betül NATIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “ 3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Ülkemizde kadastro çalışmaları iki boyutlu olarak sürdürülmektedir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler ve metropollerdeki nüfus yoğunluğuna bağlı yüksek arazi kullanımı, dünya genelinde meslek erbaplarınca üç boyutlu kadastro fikrinin ortaya atılması ve araştırılması sonucunu…

Read More…

M.Sc. Thesis: “Designing A Land Administration Model Supporting Data Interoperability Between Applications: Land Valuation Example”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Rabia BOVKIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Uygulamalar Arasında Verilerin Birlikte Çalışabilirliğini Destekleyen Arazi İdaresi Modeli Tasarımı: Arazi Değerlemesi Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ABSTRACT Managing land related information effectively is a significant factor to achieve a successful land management and sustainable administration of the land. Successful land administration and applications can…

Read More…

Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı temel eğitimleri tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında, “Eğitim Gereksinim Değerlendirmesi (EGD)” kurum/kuruluş cevaplarına göre üç ayrı profilde yapılmıştır; Kamu kurumları MERKEZ teşkilatı; bakanlık veya genel müdürlük düzeyinde coğrafi veri üreten/kullanan kamu kurumlarındaki CBS çalışanı olan teknik personeldir. Kamu kurumları TAŞRA teşkilatı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların il/yerel düzeyi taşra teşkilatlarında CBS çalışanı olan teknik personeldir. Yerel yönetim…

Read More…

GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu 2017 başarıyla tamamlandı.

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ikincisi düzenlenen “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri”ne katılım için üniversitemizin tüm lisansüstü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına çağrı yapılmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaları paylaşarak farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile işbirliği için ortam sağlamak hedeflenmiştir. Sempozyuma yapılan 109 araştırma özeti başvurusu; çalışma alanlarına, anabilim dalı başkanları ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirilerek sözlü ve poster…

Read More…

OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar konulu Paydaşlar Seminerleri tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında, projenin eğitim ve farkındalık yaratma faaliyeti çerçevesinde “OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar” konulu Paydaşlar Seminerleri düzenlenmiştir. 1. Paydaşlar Semineri (09-10 Şubat 2017, Movenpick Hotel, Ankara): Seminer; Ankara’da bulunan paydaş kurumlar ile coğrafi çalışmalarla bağlantılı kamu birimlerinde görevli olup Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel bilgisine sahip yaklaşık 112 katılımcıyla iki gün süreli olarak gerçekleşmiştir.…

Read More…

Teknik İnceleleme Ziyareti- Santander, Vitoria, Madrid – İSPANYA

Avrupa Topluluğu Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” çerçevesinde 12-19 Mart 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Türk Heyeti, İspanya’da Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirmiştir. İspanya boyutunda, yerel yönetimler(belediye), bölgesel ve ulusal-merkezi seviyelerde hiyerarşik olarak proje amaçlarına uygun olacak şekilde tamamıyla coğrafi bilgi bazında teknik konularda inceleme çalışmalarının yapıldığı faaliyette, Santander, Vitoria ve Madrid bölgelerine gidilmiş, Cantabria Üniversitesi’nde uygulamalar…

Read More…

Dünya CBS Günü 2015’nde “Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi” sunumu yapıldı.

Ülkemizde Dünya CBS Günü etkinliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde Congresium Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bakanlığın ve CBS Genel Müdürlüğü’nün projeleri tartışılmış, TUCBS ve KBS standartlarının kullanılabilirliği için gereksinimler ve  2015 yılında yayınlanan Türkiye Ulusal CBS mevzuatı tartışılmıştır. Etkinlik programı ve slaytları için; http://www.csb.gov.tr/projeler/cbsgunu/   Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi (Aydınoğlu, A.Ç.)       

In FIG Working week 2015, Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management

FIG Working week 2015, 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria, Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management Arif Cagdas AYDINOGLU and Bekir TASTAN, Turkey   [abstract] [paper] [handouts] Keywords: Geographic Information Systems, Mitigation Phase of Disaster Management, Geographic Data Model, Data Requirement Analysis, Interoperability. SUMMARY Manmade and natural disasters have been increasing day by day and cause great human and properties losses. Hazard is a dangerous…

Read More…

In FIG Working Week 2015, GIS based Accessibility Assessment for Public Service

FIG Working week 2015, 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria, GIS based Accessibility Assessment for Public Services: Istanbul Case Ozan Arif KESİK, Arif Çağdaş AYDINOGLU and Deniz SAĞLAM, Turkey   [abstract] [paper] [handouts] Key words: Geographic Information System, Accessibility, Transportation, Istanbul, SUMMARY The concept of accessibility is significant in accessing to many functions such as works, social facilities, and accommodation in developing urban areas. Transportation facilities and land use of a city affect the…

Read More…

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi’nde (2015) “CBS ile Ulaşım Altyapısında Park Alanlarının Planlanması” bildirisi sunuldu.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi, 29-30 Nisan 2015 tarilerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongrede akıllı şebeke araştırmacıları, endüstrideki uygulayıcıları, geliştiricileri ve kullanıcıları; üst düzey fikirleri ve sonuçlarını keşfetmek, kullanılan teknikler ve deneyimler hakkında alışveriş için fikirlerini paylaşmıştır. Kongrede sunduğumuz bildiride, CBS teknikleri ile ulaşım altyapısında park alanlarının planlanmasına yönelik uygulama tanıtılmıştır. Gelişen kentlerde konum-bazlı olarak araç park alan ihtiyacının belirlenmesi için geliştirilen analiz algoritması irdelenmiştir. Ağ analizi ve konumsal karar…

Read More…

In the World Cadastre Summit 2015, Milestones To Build Spatial Data Infrastructure Supporting Sustainable Land Management

The World Cadastre Summit Congress and Exhibition, 20-25 April 2015, HCC Istanbul MILESTONES TO BUILD SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE SUPPORTING SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT” – (132) Tahsin Yomralioglu, Arif Aydinoglu  (Turkey) [abstract] [fulltext] [handouts] [photo-gallery] Turkey started e-government actions to build Turkey’s National Spatial Data Infrastructure titled as “Turkey National GIS” (TUCBS or TRGIS in English) in 2004. TRGIS actions aim to enable effective use and sharing of geographic data on electronic…

Read More…

In Coordinates Journal (April, 2015), Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative

In Coordinates Journal, Vol. XI, Issue 4, April 2015;  “Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative” Aydinoglu, A.C., Inan, H.I. Click for full article http://mycoordinates.org/

15. Harita Kurultayı’nda Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Açısından İrdelenmesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Congresium, 25-28 Mart 2015, Ankara Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimlerinin Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler Açısından İrdelenmesi Arif Çağdaş Aydınoğlu, Taylan Öcalan   Özet Ülkemizde 5544 sayılı kanunla kurulan ve 2006 yılında faaliyete başlayan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ulusal meslek standartları (UMS) ve ulusal yeterliliklerin (UY) oluşturulması ve tanımlanmasını sağlayarak, uluslararası düzeyde kalite güvencesine sahip Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini (UMYS) kurma ve işletmeyi…

Read More…

15. Harita Kurultayı’nda Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Congresium, 25-28 Mart 2015, Ankara Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi Mustafa Andaç Derinpınar, Arif Çağdaş Aydınoğlu Özet Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Taşınmaz değerlemesinde en doğru sonuca ulaşabilmek için bilgi teknolojilerinin kullanımı ile diğer yöntemleri…

Read More…

Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı Kayseri’de yapıldı.

Türkiye Belediyeleri Birliği (TBB) ve Otopark İşletmecileri Derneği’nin birlikte düzenlediği “Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı”, 21-22 Kasım 2014 tarihlerinde Raddison Blu Hotel Kayseri’de düzenlendi. Etkinlik sayfası için tıklayınız: http://otopark.org.tr/mevzuat-.html

CBS Opeatörlüğü Eğitimi

M.Sc. Thesis; Using Spatial Statistics Techniques to Determine The User Profiles of Social Media

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi İrem ERKUŞ tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Sosyal Medyada Kullanıcı Profillerinin Belirlenmesinde Konumsal İstatistik Tekniklerin Kullanilmasi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ABSTRACT  Social media became hot topic after millennium. Beside communication techniques such e-mail and mobile phone, social media platforms have started to be used in various different social and working discipline, to illustrate this, Facebook for social communication, Twitter for…

Read More…

2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’nin düzenlediği “2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı“, 21-23 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Pendik Hotel’de gerçekleştirildi. A.Ç. Aydınoğlu, ”Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Planlama ve Otopark Yer Seçimi” konulu bildirisini sunmuştur.

Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) Yaz Okulu Gerçekleştirildi

Birinci Uydu Yer Gözlem Uygulamaları (UYGU) Yaz Okulu, 23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yaz okulu, IEEE GRSS Türkiye Bölümünün teknik desteği ve TÜBİTAK-BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Haberin devamı için tıklayınız. Yaz okulu web sayfası için tıklayınız. Sunumlar için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tezi: “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mustafa Andaç DERİNPINAR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz değer haritalarının…

Read More…

FIG 2014-Malezya konferansında TUCBS çalışmaları irdelendi.

Dünya Haritacılar Federasyonu olan FIG’ın 16-21 Haziran 2014 tarihlerinde Kuala Lumpur-Malezya’da gerçekleştirilen konferansında, harita mühendisliği meslek disipliniyle ilgili birçok konu oturum ve panellerde tartışıldı. Konferansta sunduğumuz bildirilerde, 2014 yılı itibariyle TUCBS’nin mevcut durumu ve politikaları değerlendirildi. Diğer bir bildiride ise TUCBS temel veri temalarından biri olan Tapu-Kadastro (TK) temasının geliştirilmesi süreci, bileşenleri ve içeriği irdelendi. Konferans web sitesi:http://www.fig.net/fig2014/   Bildirilerin Türkçe özetleri, İngilice tam metinleri ve sunumları;   Policies and…

Read More…

INSPIRE 2014- Danimarka konferansında TUCBS mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Danimarka’nın Aalborg kentinde yapılan INSPIRE konferansında, Avrupa üye ülkeleri tarafından kurulacak konumsal veri altyapı çalışmaları için birlik düzeyinde değerlendirmeler yapılmıştır. Konferansın tüm sunumları ve videoları için tıklayınız EUJRC SDI unit başkanı A.Annoni’nin sonuç değerlendirmesi videosu için tıklayınız. Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Türkiye’de TUCBS kurulması sürecini ve  INSPIRE uyumlu veri standardı geliştirilmesi yaklaşımını özetlemiştir. Özet: Experiences for Building Turkey National GIS Compliant to INSPIRE Sunum Video: başlangıç…

Read More…

1. KAUS Kongresi’nde “Trafik Ölçme Sensörü Verilerinin Zamansal Analizi”

Nüfus artışı ve büyüyen kentlerde, ulaşım hizmetlerinin bütünleşik yönetiminde birçok teknolojinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) nin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. T.C. Hükümeti 2014 programında da enerji verimliliği için, ulaşılabilirliği artırmak için ve yaşanabilir kentler için AUS geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Grand Cevahir Hotel, İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri (KAUS) konferansında, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerini kullanarak veritabanında trafik sensör verilerinin zamansal analizine…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; “Akıllı Kent Yönetiminde Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Konumsal Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi: İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Deniz SAĞLAM tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Akıllı Kent Yönetiminde Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Konumsal Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Yoğun kentleşme, köyden kente göç ve nüfus artışının sonucu olarak sorunlarıyla birlikte büyüyen kentlerin etkin yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Planlamanın istenen düzeyde yapılamaması ve yapılaşmada plan uyumsuzluğu, kentleri gittikçe yaşanamaz hale getirmiştir. Kentsel fonksiyonların…

Read More…

3. AYÖP Çalıştayı’nda “Büyükşehir Belediyeler için Coğrafi Veri Altyapısı”

AYÖP platformu tarafından her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen etkinliklerden 4. AYÖP Çalıştayı “Yeni 6360 Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi”,  12-13 Mayıs 2014 tarihhlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon’da düzenlendi. Bu çalışmada, yeni büyükşehirler ve yasayla birlikte genişleyen sorumluluk alanları itibariyle Coğrafi Veri Altyapısı kurma gereksinimi, TUCBS çalışmaları paralelinde gereksinimler ve mevcut durum irdelenmiştir. Çalıştay sayfası için tıklayınız.   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve BB’ler İçin Coğrafi Veri Altyapısı…

Read More…

1. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı Kartepe-Kocaeli’de yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’nin düzenlediği “1. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı“, 01-02 Mayıs 2014 tarihlerinde Kartepe Park Hotel’de (Kocaeli) gerçekleştirildi. A.Ç. Aydınoğlu, ”Konumsal Analiz Teknikleri ile Otopark Talep Analizi” konulu bildirisini sunmuştur.

Yüksek Lisans Tezi; Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım Veri Teması Örneği

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Sercan ERHAN tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Web Ortamında Coğrafi Verilerin Birlikte Çalışabilirliğine Yönelik Yaklaşımların Belirlenmesi: Ulaşım Veri Teması Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verilerin üretilmesi, saklanması ve güncel tutulması konularında standart bir yöntemin belirlenip izleniyor olması gerekmektedir. Verilerin katkı sağlaması, kaliteli veri üretiminin ardından doğru şekilde kullandırılabiliyor olmaları ve paylaşılabilmeleri ile mümkün olabilmektedir.…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi İrem Beril SANİ tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verinin üretiminde kabul edilmiş bir veri standardının olmaması, nitelikli veri eksikliği, farklı kurumların aynı veriyi farklı amaçlara yönelik tekrarlı üretmesi ve her kurumun farklı formatta veri üretmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Coğrafi veri paylaşımında…

Read More…

OGC- WMS ve WFS

Web Harita Servisi (WMS) WMS, sorgulama ve görüntüleme yeteneklerini destekleyen bir web servis standartıdır. WMS servisi yapan harita web sunucusu, veri setini kendisi render ederek, istek yapan uç kullanıcıya bu verilerin tanımlanan stilleri ile birlikte sonuç ürün olarak GIF, PNG, JPEG, TIFF veya SVG formatlarından birinde gönderir. Bu işlemler ile uç kullanıcının veriye direkt erişimi yoktur. Eğer “queryable” bilgisi servis özniteliklerinde “true” ya da “:1” olarak tanımlanmış ise, uç kullanıcı…

Read More…

CBS’de Metaveri

Metaveri, veri hakkında veri olarak da ifade edilen coğrafi veri setleri ve servisleri ile ilgili tanımlayıcı bilgilerdir. Kullanıcılar, metaveri bilgisini kullanarak veri setleri veya servislerinin çalışması için uygun olup olmadığına karar verebilirler. Veri setlerinin kullanımı esnasında veri hakkında bilgi sahibi olurlar ve kullanımı sonrası verilere dayalı kararların doğruluğunu irdeleyebilirler. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarında üretilen ve kullanılan veri setlerinin tanımlanmasında ISO/TC211 komitesinin ISO 19115/19139, OGC Catalogue Services, INSPIRE Metaveri ve…

Read More…

UML->GML ile Açık Veri Değişimi

Coğrafi veri yönetimine yönelik kavramsal şemanın oluşturulması için UML (Unified Modelling Language) olarak ifade edilen Tekil Modelleme Dili kullanılmaktadır. Coğrafi veri temalarına ait özellikler, nesneye yönelik-ilişkisel yapıda UML ile tasarlanmış ve açık veri değişimine olanak sağlayan XML tabanlı Coğrafi İşaretleme Dili GML’e (Geography Markup Language) dönüştürülmektedir. UML Uygulama Şeması UML, nesneye yönelik- ilişkisel modelleme yöntemi ile ilgili modelleme alanının, kavramsal modelinin belirlenmesi, mantıksal modelinin oluşturulması ve fiziksel yapıya dönüştürülmesi adımlarında…

Read More…

Bilgi Paylaşım Portalı

MS Sharepoint teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama ile masaüstü, web ve mobil platformlardaki iş yönetimi ve doküman süreç takibi gerçekleştirebilir. Paylaşılan Belgeler bölümünde, masaüstü ofis programları ile üretilen dokümanların çok kullanıcılı bir ortamda geliştirilmesi mümkündür. Örneğin; Dokümanların tüm kullanıcılar tarafından kontrolü, versiyonlanması ve düzenlenmesi, Üretilen veri tablolarının  entegrasyonu, Raporlamada harita/CBS bilgisiyle entegrasyon mümkündür. Görevler bölümünde, iş süreçlerine ait görev tanımlama ve takibi sağlanabilir. Örneğin; Yetkili kullanıcı iş tanımlayabilir, sorumlusunu atayabilir, başlangıç-bitiş…

Read More…

11. Ulaştırma Şurası

5-7 Eylül 2013 tarihlerinde  İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Ulaştırma – Denizcilik – Haberleşme Şurası’nda “Herşey için Ulaşım ve Hızlı Erişim” sloganıyla sektörel tanıtımlar yapıldı. Şura raporları tanıtıldı… Detaylı bilgi için

TUCBS 1.1

  CBS Genel Müdürlüğü sorumluluğunda İTÜ Teknokent A.Ş.alt yüklenici olarak GIS@ITU proje ofisinde gerçekleştirilen TUCBS  standartlarının belirlenmesi projelerine ait dökümanlar Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu proje kapsamında; proje yaşam döngüsü şeklinde görüldüğü gibi TUCBS portal yer seçimi ve esaslarının belirlenmesi, TUCBS yönetişim modelinin belirlenmesi, kurumsal gereksinim analizi, veri gereksinim analizi çalışmaları yapılmıştır. TUCBS Kavramsal Veri Modeli ve temel coğrafi veri gruplarına ait standartlar geliştirilmiştir. Eğitim ve yaygınlaştırma dökümanlarında da tanıtılmıştır.…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi; “Afet Yönetimine Yönelik Açik Veri Modeli ve Konumsal Analiz Araçlarinin Geliştirilmesi”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mehmet Selim BİLGİN tarafından Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Afet Yönetimine Yönelik Açik Veri Modeli ve Konumsal Analiz Araçlarinin Geliştirilmesi: Heyelan ve Sel Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Afet-acil durum yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) kullanılması; afet zararlarının azaltılması, yaşamların ve kaynakların korunmasına, etkin müdahale ve yıkımların kontrolüne yardımcı olmaktadır. Afetlerin birbirini tetikleyen doğası dikkate alındığında depremden kuraklığa,…

Read More…

KBS Standartlarının Belirlenmesi Projesi

Türkiye’de Kent Bilgi Sistem Standartlarının geliştirilmesi projesi (TRKBİSS) TÜRKSAT-İTÜ işbirliği ile tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne teslim edildi. CBS Genel Müdürlüğü ve proje paydaşlarının değerlendirmesine göre analiz ve tasarım çalışmaları kabul edilerek genel müdürlük sayfasında yayınlanmıştır. Bu standartlar uygulamalarla test edilerek yaklaşık 3000 belediyede kullanılabilecek yapıda geliştirilecektir. CBS Genel Müdürlüğü KBS sayfası için tıklayınız. Türkiye’de Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak…

Read More…

KBS Çalıştayı

CBS Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve İTÜ Teknokent A.Ş. alt yüklenicisi olarak GIS@ITU bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Kent Bilgi Sistem Standartlarının Geliştirilmesi Projesi” (TRKBİSS) kapsamında, yerel idarelerin bilgilendirilmesi ve projenin paydaşlarıyla değerlendirilmesi amacıyla, 09-11.07.2012 tarihleri arasında İstanbul-Pendik Park Hotel’de kamu ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay programı ve sunumlar için tıklayınız . Örnek sunumlar; KENT BİLGİ SİSTEMİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal Analiz Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU,…

Read More…

INSPIRE 2012’de TUCBS

23-27 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde “INSPIRE Conference 2013″de Türkiye’deki gelişmeleri anlatan Türkçe oturumunda Türkiye Ulusal CBS kurulması sürecindeki mevcut durum değeerlendirilmiştir. CBS Genel Müdürü Okan Erhan OFLAZ konuşmasında genel müdürlüğün faaliyetlerinden bahsetmiş ve TUCBS projesinin mevcut süreci ve beklentilerini özetlemiştir. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vgaO_s1lcT4]   Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ adına TUCBS standartlarının geliştirilmesi projesi yürütücüsü olarak CBS’de standardizasyonun öneminden bahsetmiş, TUCBS kapsamında vizyon ve yapılması gerekenleri özetlemiştir. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gG2JA5ClZeo]   Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, İTÜ…

Read More…

TUCBS Coğrafi Veri Tanımlama Çalıştayı

Ulusal coğrafi bilgi sistemi altyapisinin kurulumu projesi coğrafi veri tanimlama çalıştayı, 09-12 Mayıs 2012 tarihlerinde İlbank AŞ Macunköy-Ankara tesislerinde gerçekleştirilmiştir.   Program 9 Mayıs 2012 Çarşamba 09:00 – 10:30  Açılış Konuşmaları –       Okan Erhan OFLAZ (CBS Genel Müdürü) –       Süleyman Salih BİRHAN (CBS Genel Müd. Uygulama ve Koord. Daire Bşk. V.) 11:00 –  12:30  TUCBS Yönetişim –       TUCBS vizyonu, yasal altlık ve idari yapısı  Prof.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ –       TUCBS Proje…

Read More…