Kategori

CBS AKADEMİ

www.cbsakademi.net adıyla, web tabanlı eğitim ve ders yönetim uygulamasıdır.

ArıBİS

Coğrafi verilerin büyük ölçekte birlikte çalışabilirliğini sağlayarak, Üniversite Kampüs Bilgi Sistemi örneğiyle kaynak/tesis yönetiminde karar destek sağlayan coğrafi veri modeli geliştirilmektedir.

ADYS

Proje ile harita veri/bilgisinin afet-acil durum hizmetlerinde etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayacak bir Acil Durum Yönetim Sistemi veri modeli tasarımı ve farklı afet tiplerine ait uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GIS/CBS Portalı

Kullanıcıların her türlü Coğrafi Bilgi Sistemleri dökümanına kolaylıkla ulaşabilmesi, yürütülen proje ve araştırmalara blog ve forum sayfaları üzerinden ulaşmasını sağlayan portaldır.

Bilgi Paylaşım Portalı

MS Sharepoint teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama ile masaüstü, web ve mobil platformlarda iş yönetimi ve döküman süreç takibi gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.