Kategori

CBS AKADEMİ

www.cbsakademi.net adıyla, web tabanlı eğitim ve ders yönetim uygulamasıdır.

Afet/Acil Durum Yönetimi

Proje ile harita veri/bilgisinin afet-acil durum hizmetlerinde etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayacak bir Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) veri modeli tasarımı ve farklı afet tiplerine ait uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Akıllı kent yönetiminde büyük coğrafi veri

Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması”, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 1001 Projesi (116Y204)

Bilgi Paylaşım Portalı

MS Sharepoint teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama ile masaüstü, web ve mobil platformlarda iş yönetimi ve döküman süreç takibi gerçekleştirilebilir. Detaylı bilgi için tıklayınız.