In Coordinates Journal (April, 2015), Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative

In Coordinates Journal, Vol. XI, Issue 4, April 2015;  “Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative” Aydinoglu, A.C., Inan, H.I. Click for full article http://mycoordinates.org/

15. Harita Kurultayı’nda Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Congresium, 25-28 Mart 2015, Ankara Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi Mustafa Andaç Derinpınar, Arif Çağdaş Aydınoğlu Özet Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Taşınmaz değerlemesinde en doğru sonuca ulaşabilmek için bilgi teknolojilerinin kullanımı ile diğer yöntemleri…

Read More…

Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı Kayseri’de yapıldı.

Türkiye Belediyeleri Birliği (TBB) ve Otopark İşletmecileri Derneği’nin birlikte düzenlediği “Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı”, 21-22 Kasım 2014 tarihlerinde Raddison Blu Hotel Kayseri’de düzenlendi. Etkinlik sayfası için tıklayınız: http://otopark.org.tr/mevzuat-.html

2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’nin düzenlediği “2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı“, 21-23 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Pendik Hotel’de gerçekleştirildi. A.Ç. Aydınoğlu, ”Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Planlama ve Otopark Yer Seçimi” konulu bildirisini sunmuştur.

Yüksek Lisans Tezi: “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mustafa Andaç DERİNPINAR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz değer haritalarının…

Read More…

FIG 2014-Malezya konferansında TUCBS çalışmaları irdelendi.

Dünya Haritacılar Federasyonu olan FIG’ın 16-21 Haziran 2014 tarihlerinde Kuala Lumpur-Malezya’da gerçekleştirilen konferansında, harita mühendisliği meslek disipliniyle ilgili birçok konu oturum ve panellerde tartışıldı. Konferansta sunduğumuz bildirilerde, 2014 yılı itibariyle TUCBS’nin mevcut durumu ve politikaları değerlendirildi. Diğer bir bildiride ise TUCBS temel veri temalarından biri olan Tapu-Kadastro (TK) temasının geliştirilmesi süreci, bileşenleri ve içeriği irdelendi. Konferans web sitesi:http://www.fig.net/fig2014/   Bildirilerin Türkçe özetleri, İngilice tam metinleri ve sunumları;   Policies and…

Read More…

3. AYÖP Çalıştayı’nda “Büyükşehir Belediyeler için Coğrafi Veri Altyapısı”

AYÖP platformu tarafından her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen etkinliklerden 4. AYÖP Çalıştayı “Yeni 6360 Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi”,  12-13 Mayıs 2014 tarihhlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon’da düzenlendi. Bu çalışmada, yeni büyükşehirler ve yasayla birlikte genişleyen sorumluluk alanları itibariyle Coğrafi Veri Altyapısı kurma gereksinimi, TUCBS çalışmaları paralelinde gereksinimler ve mevcut durum irdelenmiştir. Çalıştay sayfası için tıklayınız.   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve BB’ler İçin Coğrafi Veri Altyapısı…

Read More…