ArıBİS

Coğrafi verilerin büyük ölçekte birlikte çalışabilirliğini sağlayarak, Üniversite Kampüs Bilgi Sistemi örneğiyle kaynak/tesis yönetiminde karar destek sağlayan coğrafi veri modeli geliştirilmektedir.

ADYS

Proje ile harita veri/bilgisinin afet-acil durum hizmetlerinde etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayacak bir Acil Durum Yönetim Sistemi veri modeli tasarımı ve farklı afet tiplerine ait uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GIS/CBS Portalı

Kullanıcıların her türlü Coğrafi Bilgi Sistemleri dökümanına kolaylıkla ulaşabilmesi, yürütülen proje ve araştırmalara blog ve forum sayfaları üzerinden ulaşmasını sağlayan portaldır.

Projeler

Devam eden Projeler bölümünde; CBS konusunda coğrafi veri standartları ve modelleri, birlikte çalışabilirlik, coğrafi veri servisleri, madenciliği ve analizleri konusunda yürütülen araştımalar özetlenmiştir.

Tamamlanan Projeler bölümünde; CBS konusunda başta TÜBİTAK, İTÜ BAP ve KTÜ BAP olmak üzere  yürütücü ve araştırmacı olarak tamamlanan araştırma projeleri, İTÜ Teknokent A.Ş. bünyesinde kamu kurumlarına gerçekleştirilen projeler belirtilmiştir.

Leave a comment