Afet/Acil Durum Yönetimi

Proje ile harita veri/bilgisinin afet-acil durum hizmetlerinde etkin kullanımı ve paylaşımını sağlayacak bir Acil Durum Yönetim Sistemi (ADYS) veri modeli tasarımı ve farklı afet tiplerine ait uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Akıllı kent yönetiminde büyük coğrafi veri

Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması”, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK 1001 Projesi (116Y204)

Projeler

Devam eden Projeler bölümünde; CBS konusunda coğrafi veri standartları ve modelleri, birlikte çalışabilirlik, coğrafi veri servisleri, madenciliği ve analizleri konusunda yürütülen araştımalar özetlenmiştir.

Tamamlanan Projeler bölümünde; CBS konusunda başta TÜBİTAK, İTÜ BAP ve KTÜ BAP olmak üzere  yürütücü ve araştırmacı olarak tamamlanan araştırma projeleri, İTÜ Teknokent A.Ş. bünyesinde kamu kurumlarına gerçekleştirilen projeler belirtilmiştir.

Leave a comment