Yüksek Lisans Tezi:”CBS Ortamında Makine Öğrenmesi ve İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Gevher ALTÜRK tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “ Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Makine Öğrenmesi ve İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi: Rize Taşlıdere Havzası Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Bu çalışmada Rize ili Taşlıdere havzası içerisinde sığ heyelanlara ilişkin heyelan duyarlılık analizinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; makine öğrenmesi ve istatistiksel yöntemler kullanılarak…

Read More…

“Karayolu Taşımacılığının Dış Maliyetleri: Türkiye Örneği” uluslararası kitap bölümü yayınlandı.

The External Costs of Road Transport: A Case Study of Turkey Eda Ustaoglu ve Arif Cagdas Aydınoglu (Gebze Technical University, Turkey)Source Title: Handbook of Research on Building Greener Economics and Adopting Digital Tools in the Era of Climate Change2022, Pages: 36, DOI: 10.4018/978-1-6684-4610-2.ch013 ÖZET: Bu bölüm, kazalar, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü ve trafik sıkışıklığı açısından Türkiye’de karayolu taşımacılığının marjinal ve toplam dış maliyetlerinin tahminine odaklanmaktadır. Çalışma, Türk karayolu taşımacılığı sektörünün…

Read More…

Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analiğine yönelik TÜBİTAK 1001 projemiz kabul edildi.

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projenin amacı, akıllı şehirlerde taşınmaz yönetim örneğiyle büyük coğrafi veri altyapısının oluşturularak verilerin birlikte çalışabilir yapıda yönetimi, yeni nesil makine öğrenmesi teknikleriyle analizi ve sonuçların web ortamında paylaşımında örnek uygulama yaklaşımının geliştirilmesidir. Mevcut durum irdelendiğinde; parsel bilgileri, imar durumu, 2B/3B bina/bağımsız bölüm ve ilgili veriler yapısal özellikteki farklı veri kaynaklarında yönetilmektedir. Ulaşım, hava kalitesi ve gürültü gibi algılayıcılardan gelen verilere gerçek zamanlı erişmek…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: CBS Tabanlı Makine Öğrenme Teknikleri ile Toplu Taşınmaz Değerlemesi

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Süleyman ŞİŞMAN tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “CBS Tabanlı Makine Öğrenme Teknikleri ile Toplu Taşınmaz Değerlemesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET: Taşınmazların değerlerinin güncel yaklaşımlarla objektif tespiti ülke ekonomilerinin büyüme-küçülme hızını doğrudan etkileyen sürdürülebilir taşınmaz yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Taşınmazların tekil olarak değerlendirilmesinin yerini çok sayıda taşınmazın eş zamanlı…

Read More…

Msc Thesis: “A GIS-based Demand Analysis and Area Selection for Parking Areas: Pendik-Istanbul Case

Ahmad Shekib IQBAL, a student of the Postgraduate Program of Geodesy and Geographical Information Technologies in the Department of Geomatics Engineering of GTU Graduate School of Science, completed his master thesis on “GIS-based Demand Analysis and Site Selection for Parking Lots” prepared under the consultancy of Arif Çağdaş AYDINOĞLU. GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Ahmad Shekib IQBAL tarafından Prof.…

Read More…

Site suitability analysis for green space development of Pendik district (Turkey)

•Urban green space provides many socio-economic, environmental and ecological benefits.•Land suitability analysis aids planners to quantify and specify urban green amenities.•Characterisation of urban green space planning helps to combat with adverse effects of urbanization.•Multi-criteria analysis integrated with fuzzy set and GIS is an advanced method for suitability analysis.•The integrated methodology can be used for other land uses and case studies. Web link for full text:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718308318?via%3Dihub Ustaoglu, E., Aydınoglu, A.C., “Site suitability…

Read More…

Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi Sistemlerine Etkisi (Impact of New Technological Developments on Geographical Information Systems)

Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri (CBS/CBT) yeni teknolojik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Yapay Zekâ, Derin Öğrenme, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri ve Bulut Bilişim teknolojik gelişmelerin ışığında CBS/CBT ilgili sektörden beklentiler Harita Dergisi’nde yayınlanan makalede değerlendirilmiştir. Dergideki yayın tam metnine erişmek için; https://www.harita.gov.tr/dergi/pdf/dergi_163.pdf Şahin, E.K., Bovkır, R. ve Aydınoğlu, A.Ç. (2020). Yeni Teknolojik Gelişmelerin Coğrafi Bilgi SistemlerineEtkisi. Harita Dergisi, 163, 1-16. MAKALE ÖZETİ Teknoloji ve bilim alanındaki gelişmeler ile birlikteyapay zekâ, robotik, uzay bilimleri, internet ve büyükveri gibi teknolojilerin pek çok alana katkısı olmuştur.Ortaya çıkışından bu…

Read More…

FBE Lisansüstü Eğitim Seminerleri gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) tarafından, lisansüstü programları öğrencilerine üniversiteyi tanıtmak ve araştırma olanakları hakkında bilgi sunmak amacıyla 11 Kasım 2019 Pazartesi günü ‘Lisansüstü Eğitim Semineri’ düzenlendi. Elektronik Mühendisliği Amfi Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yüksek lisans ve doktora öğrencilerine lisansüstü eğitim – öğretim esasları anlatılarak ders alma süreci ve tez aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlarda ve yükümlülüklerde bilgilendirme yapıldı. Sanayi-kamu ihtiyaçlarını karşılayan, bölgesel ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak,…

Read More…

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ve mezunları ile buluştuk.

GTÜ Bilgisayar Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Bilgisayar Mühendisliği Mezun Öğrenci Buluşması’na, bölüm öğretim üyeleri, mezunlar ve öğrenciler katıldılar. Mezunlar, etkinliğe yoğun katılım göstererek hocaları ve sınıf arkadaşlarıyla yeniden görüşme fırsatı yakalarken, öğrenciler de mezunlardan öğrencilik ve iş hayatı konusundaki tecrübelerini öğrenme fırsatı elde ettiler. Etkinlik haberi için tıklayınız: http://www.gtu.edu.tr/icerik/8/9002/display.aspx?languageId=1

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standardizasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı.

CBS Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda TÜBİTAK BİLGEM yürütücülüğünde gerçekleştirilen, “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulumu” konu başlıklı başka bir ifade ile TUCBS 2.0 projesi tamamlandı. Akademik koordinatör Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU’nun proje başlangıcında ve planlama sürecinde katkı sağladığı proje tanıtım dökümanları ve sonuç ürünlerine aşağıdaki web bağlantısından erişebilirsiniz; https://cbs.csb.gov.tr/turkiye-ulusal-cografi-bilgi-sistemi-standardizasyon-projesi-kapanis-toplantisi-yapildi.-haber-251153

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standardizasyon Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı (Faz2)

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda coğrafi verilerin tüm kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler arasında birlikte çalışabilirlik esaslarına uygun olarak paylaşımı ve kullanımı amacıyla coğrafi veri temalarına ilişkin standartların belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 20 adet coğrafi veri temasına ilişkin standartların belirlenmesi amacıyla oluşturulan Coğrafi Veri Teması Çalışma Grupları, çalışmalarını tamamlayarak Coğrafi Veri Tanımlama Dokümanlarını hazırlamışlardır. TUCBS Faz 2 olarak ifade edilen süreçte ve koordinasyon süreci ile ilgili bilgilere web bağlantısından erişilebilir. https://cbs.csb.gov.tr/turkiye-ulusal-cografi-bilgi-sistemi-standardizasyon-projesi-kapanis-toplantisi-yapildi.-haber-251153

CBS Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:49) Yayımlandı.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi ve altyapısına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi, kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik usul, esas ve standartlar ile bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında oluşturulan kurulların, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla 07/11/2019 tarih 30941 sayılı Resmi…

Read More…

GTÜ, performasına göre Araştırma Üniversiteleri arasında 6. sırada!

Üniversitelerden talep edilen 2017 ve 2018 yılı verilerini içeren raporlar üzerinde yapılan doğrulamalar ve kıyaslamalı analizler sonucunda 11 Araştırma ve 5 Aday Araştırma Üniversitesinin performans değerlendirmesi yapıldı. Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi ile Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri “Araştırma Kapasitesi”,“Araştırma Kalitesi” ve“Etkileşim ve İşbirliği” olmak üzere 3 başlık altında toplam 33 göstergeye göre sıralandı. YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getiren “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında belirlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri” performans değerlendirme sonuçları açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesi…

Read More…

TÜBİTAK MARTEK ve İSTANBUL TEKNOPARK ile üniversite-teknopark işbirliği gelişiyor.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Teknopark İstanbul ve TÜBİTAK Marmara Teknokent’te (MARTEK) bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Araştırma ve Planlamadan Sorumlu Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları Birim Koordinatörü Aykut ULGAR, Kamu Üniversite-Sanayi İş Birliği Birim Koordinatörü Alkan KOÇ ve teknoloji geliştirme bölgesinde Ar-Ge ofisi bulunan yöneticiler katıldı. “Ar-Ge İş Birliği İçin Kapımız Açık” Doğu…

Read More…

GTÜ ailesi bayramlaştı.

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen ‘Geleneksel Bayramlaşma Etkinliği’ bu yıl da akademik ve idari personelin katılımıyla GTÜ Rektörlük bahçesinde düzenlendi.  “Mübarek Kurban Bayramı, kardeşlik ve dayanışma duyguları içerisinde Allah’a yakınlaşmanın, cömertlik ve paylaşmanın en güzel haline vesile olur. İhtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz.”  GTÜ web haber bilgilerine erişmek için tıklayınız: http://www.gtu.edu.tr/icerik/8/8640/display.aspx?languageId=1

GTÜ’de Hedef Ticarileştirme!

Sektörlerin sorunlarını çözen buluş ve çalışmalara imza atan GTÜ, çalışmaların korunması için yoğun mesai harcıyor. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları (FSMH) Kurulu yeni üyeleri ile birlikte toplandı.  Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin çalışmalarının tescillenerek, koruma altına alınması adına iki ayda bir toplanacak olan kurul, patent başvurularını değerlendirerek, ticari boyut kazanmasına da karar verecek. BİLGİNİN ÜRÜNE DÖNÜŞMESİ ve TİCARİLEŞMESİ İÇİN YENİ MODELLER KAPIDA Kurul Başkanı Prof. Dr.…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “CBS Yardımıyla Heyelan Risk Analizi: Fındıklı (Rize) Örneği”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Yalçın ŞAHİN tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “ Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Heyelan Risk Analizi: Fındıklı (Rize) Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Ülkemizin en fazla yağış alan ve engebeli bölgelerinden biri olan Karadeniz Bölgesi’nde en çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet heyelandır. Bu kayıpların en aza indirilmesi için potansiyel heyalan…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “Kamu Hukuku Kısıtlamaları Kadastrosu Uygulanmasına Yönelik Yaklaşımın Belirlenmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Şahin İL tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan ” Kamu Hukuku Kısıtlamaları Kadastrosu Uygulanmasına Yönelik Yaklaşımın Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Bilindiği üzere, ülkemizde taşınmaz mülkiyeti üzerine getirilen kısıtlamalar farklı kurumlarca ve farklı sistemlerle yürütülmektedir. Mülkiyete getirilen kısıtlamaların bir kısmı tapu sicilinde tescil edilirken, henüz tescil olmamış ancak gelecekte uygulanması planlanan projeler nedeniyle oluşacak kısıtlamalar iseuygulayıcı…

Read More…

Taysad, Ev Sahipliğinde 2244 Tanıtımı Gerçekleştirildi!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, Rektör Yardımcısı Arif Çağdaş AYDINOĞLU, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper KANCA, TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl BAYBALI, GTÜ Kariyer Geliştirme Merkez Müdürü Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN, Teknoloji Transfer uzmanlarından Aykut ULGAR, Alkan KOÇ ve Ar-Ge Merkezi yöneticileri katıldı. “HEDEFİMİZ, NİHAİ BİLGİ’NİN TİCARİLEŞMESİDİR” Araştırma ve Planlamadan…

Read More…

FBE Lisansüstü Sempozyumu 2019’da öğrenciler çalışmalarını sundu.

GTÜ lisansüstü öğrencileri, tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini ve yaptığı çalışmaları ‘Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu’nda farklı bölümlerdeki akademisyen ve sektör temsilcileri ile iki gün boyunca paylaştı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) tarafından GTÜ Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2019” sanayi ile iş dünyasını temsilcileri ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördü. GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TUBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan’ın…

Read More…

Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark’da 2244 Sanayi Doktora Programı tanıtıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Bilişim Vadisi ve GOSB Teknopark ’ın ortaklaşa düzenlediği “TÜBİTAK 2244 Sanayi Odaklı Doktora Programı” tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan ASLAN, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Mahmut GÜLERYÜZ, GOSB Teknopark Direktörü Tolga BİLDİRİCİ, GTÜ Teknoloji Transfer Uzmanlarından Aykut ULGAR, Alkan KOÇ ve Ar-Ge işletmeleri yöneticileri katıldı. “TEKNOLOJİ TRANSFERİ İLE AR-GE POTANSİYELİMİZİ ARTIRABİLİRİZ”…

Read More…

GTÜ’de Patent Bilgilendirme Semineri Yapıldı

GPatent haftası etkinlikleri kapsamında GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi katkılarıyla, “Patent Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi. Gebze Teknoloji Transfer Ofisinde 09 Mayıs 2019 tarihinde yapılan seminere GTÜ fakülte, enstitü ve bölümlerinden temsilciler katıldı. Etkinlikte, GTÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU açılış konuşmasını gerçekleştirerek son yıllarda fikri hakların korunmasına yönelik yapılan çalışmalardan söz etti.  Bu çalışmalar ile patent konusunda farkındalığın sağlandığı vurgusunu yaptı. AYDINOĞLU, şimdiden sonraki süreçte kurumsal olarak ticarileşme potansiyeli olan…

Read More…

Patentin Önemi Vurgulandı

Akademisyen, kamu görevlileri, sektör temsilcileri, iş adamları ve uzmanların katılımı ile GTÜ’nün paydaşı olduğu “Patent Haftası Paneli” 30.04.2019 tarihinde TÜBİTAK MARTEK konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali OKUR, Gebze Kaymakamı  Mustafa GÜLER, Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.  Nilgün FIĞLALI, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı  Hasan Tahsin TUĞRUL, Gebze Güzeller OSB…

Read More…

GTÜ’nün hedefi doktoralı güçlü nesiller

YÖK tarafından uygulanan ve “Geleceğin Türkiye’si için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi” olarak ifade edilen YÖK 100/2000 doktora burs programı kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) yüzün üzerinde doktora öğrencisi yetiştiriyor. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) başlattığı, ülkemizdeki doktora eğitimine yeni bir vizyon kazandıran “Geleceğin Türkiye’si için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi” olan YÖK 100/2000 projesine, araştırma üniversitesi vizyonuyla GTÜ’nün büyük katkısı devam ediyor. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi…

Read More…

ÜNİ TS (GTÜ Trabzonspor) Topluluğu etkinliği

GTÜ, Fatih Tekke’yi öğrencilerle buluşturdu Gebze Teknik Üniversitesi ÜNİ TS (GTÜ Trabzonspor) Topluluğu, Trabzonspor’un hafızalardan silinmeyen ismi Fatih Tekke ile söyleşi düzenledi. Gebze Teknik Üniversitesi ÜNİ TS Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi programında Trabzonspor’un unutulmaz forveti Fatih Tekke ağırlandı. Programa katılan isimler arasında, GTÜ rektör yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, GTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nedim Malkoç, Fırtına Trabzonspor taraftarlar Derneği başkanı Gökhan Altıntaş, Gebze Trabzonlular Dernek başkanı…

Read More…

TEF Eskrim Müsabakaları Üniversitemizde Düzenlendi

ürkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı (TEF) tarafından düzenlenen Yıldızlar Federasyon Kupası Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)’nde düzenlendi. GTÜ Prof. Dr. Ahmet Ayhan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda 18 farklı şehirden gelen 331 sporcu kıyasıya mücadele etti.   Gençler ve Yıldızlar U17 kategorilerinde düzenlenen karşılaşmalarda; Gençler Kızlar, Erkekler Flöre, Yıldızlar U17 Kızlar Erkekler Epe, Kılıç ve Flöre branşlarında 20-27 Ocak tarihlerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Turnuvayı ziyaret ederek karşılaşmaları izleyen GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.…

Read More…

GTÜ Spor Turnuvası Tamamlandı

Gebze Teknik Üniversitesi’nde her yıl düzenlenen akademik, idari personelin ve öğrencilerin takımlar oluşturarak yarıştığı spor turnuvası yapıldı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 GTÜ Spor Turnuvası Kupa ve Ödül Töreni kampüste gerçekleştirilen son karşılaşmanın ardından tamamlandı.  Törene Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, GTÜ Rektör Yard. Prof. Dr. A. Çağdaş Aydınoğlu, akademisyenler, kurum ve kuruluşların temsilcileri, GTÜ idari personeli ve öğrenciler katıldı.   Voleybol, Basketbol,…

Read More…

GTÜ Zeytinliğinde Hasat Yapıldı

GTÜ’ de bulunan zeytinlik alanlarda üniversite çalışanları ve öğrenciler tarafından birlikte hasat yapıldı. Yeşil kampüs olma özelliğine sahip Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) bulunan zeytinlikte hafta sonu düzenlenen “Zeytin Hasadı Şenliğinde” hasat yapıldı. Hasada GTÜ akademisyenleri, idari personel ve öğrenciler katılım sağladı. Kampüste bulunan yüzlerce yılı aşmış bu zenginliğe ve geleneğe sahip çıkmak, doğal ürünlere farkındalık oluşturmak adına yapılan hasat da toplanan zeytinler soğuk sıkma yöntemi ile yağ olarak tekrar GTÜ’…

Read More…

FBE Lisansüstü Sempozyumu 2018 başarıyla tamamlandı.

Gebze Teknik Üniversitesi’nin lisansüstü programlarını, akademisyenlere, öğrencilere, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerine tanıtmak amacı ile yapılan “ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2018” etkinliği gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel olarak her bahar yarıyılının sonunda yapılan “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri” GTÜ Mimarlık Fakültesi etkinlik alanında 14 Mayıs pazartesi başladı. 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan etkinlikte…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Betül NATIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “ 3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Ülkemizde kadastro çalışmaları iki boyutlu olarak sürdürülmektedir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler ve metropollerdeki nüfus yoğunluğuna bağlı yüksek arazi kullanımı, dünya genelinde meslek erbaplarınca üç boyutlu kadastro fikrinin ortaya atılması ve araştırılması sonucunu…

Read More…

M.Sc. Thesis: “Designing A Land Administration Model Supporting Data Interoperability Between Applications: Land Valuation Example”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Rabia BOVKIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Uygulamalar Arasında Verilerin Birlikte Çalışabilirliğini Destekleyen Arazi İdaresi Modeli Tasarımı: Arazi Değerlemesi Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ABSTRACT Managing land related information effectively is a significant factor to achieve a successful land management and sustainable administration of the land. Successful land administration and applications can…

Read More…

Avrupa ve Türkiye Coğrafi Veri Altyapısı temel eğitimleri tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında, “Eğitim Gereksinim Değerlendirmesi (EGD)” kurum/kuruluş cevaplarına göre üç ayrı profilde yapılmıştır; Kamu kurumları MERKEZ teşkilatı; bakanlık veya genel müdürlük düzeyinde coğrafi veri üreten/kullanan kamu kurumlarındaki CBS çalışanı olan teknik personeldir. Kamu kurumları TAŞRA teşkilatı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer bakanlıkların il/yerel düzeyi taşra teşkilatlarında CBS çalışanı olan teknik personeldir. Yerel yönetim…

Read More…

GTÜ Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu 2017 başarıyla tamamlandı.

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ikincisi düzenlenen “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri”ne katılım için üniversitemizin tüm lisansüstü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına çağrı yapılmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaları paylaşarak farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile işbirliği için ortam sağlamak hedeflenmiştir. Sempozyuma yapılan 109 araştırma özeti başvurusu; çalışma alanlarına, anabilim dalı başkanları ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirilerek sözlü ve poster…

Read More…

OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar konulu Paydaşlar Seminerleri tamamlandı.

Avrupa Birliği’nin INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi (Sözleşme No: TR2011/0327.21.01-01/001) kapsamında, projenin eğitim ve farkındalık yaratma faaliyeti çerçevesinde “OGC ve INSPIRE Standartları Perspektifinde Kurumsal Uygulamalar” konulu Paydaşlar Seminerleri düzenlenmiştir. 1. Paydaşlar Semineri (09-10 Şubat 2017, Movenpick Hotel, Ankara): Seminer; Ankara’da bulunan paydaş kurumlar ile coğrafi çalışmalarla bağlantılı kamu birimlerinde görevli olup Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) temel bilgisine sahip yaklaşık 112 katılımcıyla iki gün süreli olarak gerçekleşmiştir.…

Read More…

Teknik İnceleleme Ziyareti- Santander, Vitoria, Madrid – İSPANYA

Avrupa Topluluğu Coğrafi Veri Altyapısı (INSPIRE) Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” çerçevesinde 12-19 Mart 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Türk Heyeti, İspanya’da Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirmiştir. İspanya boyutunda, yerel yönetimler(belediye), bölgesel ve ulusal-merkezi seviyelerde hiyerarşik olarak proje amaçlarına uygun olacak şekilde tamamıyla coğrafi bilgi bazında teknik konularda inceleme çalışmalarının yapıldığı faaliyette, Santander, Vitoria ve Madrid bölgelerine gidilmiş, Cantabria Üniversitesi’nde uygulamalar…

Read More…

Dünya CBS Günü 2015’nde “Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi” sunumu yapıldı.

Ülkemizde Dünya CBS Günü etkinliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü tarafından 18-19 Kasım 2015 tarihlerinde Congresium Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda bakanlığın ve CBS Genel Müdürlüğü’nün projeleri tartışılmış, TUCBS ve KBS standartlarının kullanılabilirliği için gereksinimler ve  2015 yılında yayınlanan Türkiye Ulusal CBS mevzuatı tartışılmıştır. Etkinlik programı ve slaytları için; http://www.csb.gov.tr/projeler/cbsgunu/   Coğrafi Bilgi Teknolojilerinde Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi (Aydınoğlu, A.Ç.)       

In FIG Working week 2015, Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management

FIG Working week 2015, 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria, Developing Interoperable Geographic Data Model for the Mitigation Phase of Disaster Management Arif Cagdas AYDINOGLU and Bekir TASTAN, Turkey   [abstract] [paper] [handouts] Keywords: Geographic Information Systems, Mitigation Phase of Disaster Management, Geographic Data Model, Data Requirement Analysis, Interoperability. SUMMARY Manmade and natural disasters have been increasing day by day and cause great human and properties losses. Hazard is a dangerous…

Read More…

In FIG Working Week 2015, GIS based Accessibility Assessment for Public Service

FIG Working week 2015, 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria, GIS based Accessibility Assessment for Public Services: Istanbul Case Ozan Arif KESİK, Arif Çağdaş AYDINOGLU and Deniz SAĞLAM, Turkey   [abstract] [paper] [handouts] Key words: Geographic Information System, Accessibility, Transportation, Istanbul, SUMMARY The concept of accessibility is significant in accessing to many functions such as works, social facilities, and accommodation in developing urban areas. Transportation facilities and land use of a city affect the…

Read More…

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi’nde (2015) “CBS ile Ulaşım Altyapısında Park Alanlarının Planlanması” bildirisi sunuldu.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi, 29-30 Nisan 2015 tarilerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongrede akıllı şebeke araştırmacıları, endüstrideki uygulayıcıları, geliştiricileri ve kullanıcıları; üst düzey fikirleri ve sonuçlarını keşfetmek, kullanılan teknikler ve deneyimler hakkında alışveriş için fikirlerini paylaşmıştır. Kongrede sunduğumuz bildiride, CBS teknikleri ile ulaşım altyapısında park alanlarının planlanmasına yönelik uygulama tanıtılmıştır. Gelişen kentlerde konum-bazlı olarak araç park alan ihtiyacının belirlenmesi için geliştirilen analiz algoritması irdelenmiştir. Ağ analizi ve konumsal karar…

Read More…

In the World Cadastre Summit 2015, Milestones To Build Spatial Data Infrastructure Supporting Sustainable Land Management

The World Cadastre Summit Congress and Exhibition, 20-25 April 2015, HCC Istanbul MILESTONES TO BUILD SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE SUPPORTING SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT” – (132) Tahsin Yomralioglu, Arif Aydinoglu  (Turkey) [abstract] [fulltext] [handouts] [photo-gallery] Turkey started e-government actions to build Turkey’s National Spatial Data Infrastructure titled as “Turkey National GIS” (TUCBS or TRGIS in English) in 2004. TRGIS actions aim to enable effective use and sharing of geographic data on electronic…

Read More…