Yüksek Lisans Tezi: CBS Tabanlı Makine Öğrenme Teknikleri ile Toplu Taşınmaz Değerlemesi

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Süleyman ŞİŞMAN tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “CBS Tabanlı Makine Öğrenme Teknikleri ile Toplu Taşınmaz Değerlemesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET: Taşınmazların değerlerinin güncel yaklaşımlarla objektif tespiti ülke ekonomilerinin büyüme-küçülme hızını doğrudan etkileyen sürdürülebilir taşınmaz yönetim stratejilerinin geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Taşınmazların tekil olarak değerlendirilmesinin yerini çok sayıda taşınmazın eş zamanlı…

Read More…

Site suitability analysis for green space development of Pendik district (Turkey)

•Urban green space provides many socio-economic, environmental and ecological benefits.•Land suitability analysis aids planners to quantify and specify urban green amenities.•Characterisation of urban green space planning helps to combat with adverse effects of urbanization.•Multi-criteria analysis integrated with fuzzy set and GIS is an advanced method for suitability analysis.•The integrated methodology can be used for other land uses and case studies. Web link for full text:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718308318?via%3Dihub Ustaoglu, E., Aydınoglu, A.C., “Site suitability…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “Kamu Hukuku Kısıtlamaları Kadastrosu Uygulanmasına Yönelik Yaklaşımın Belirlenmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Şahin İL tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan ” Kamu Hukuku Kısıtlamaları Kadastrosu Uygulanmasına Yönelik Yaklaşımın Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Bilindiği üzere, ülkemizde taşınmaz mülkiyeti üzerine getirilen kısıtlamalar farklı kurumlarca ve farklı sistemlerle yürütülmektedir. Mülkiyete getirilen kısıtlamaların bir kısmı tapu sicilinde tescil edilirken, henüz tescil olmamış ancak gelecekte uygulanması planlanan projeler nedeniyle oluşacak kısıtlamalar iseuygulayıcı…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Betül NATIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “ 3B Kadastro Geliştilmesi için Yaklaşımların Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Ülkemizde kadastro çalışmaları iki boyutlu olarak sürdürülmektedir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan büyük gelişmeler ve metropollerdeki nüfus yoğunluğuna bağlı yüksek arazi kullanımı, dünya genelinde meslek erbaplarınca üç boyutlu kadastro fikrinin ortaya atılması ve araştırılması sonucunu…

Read More…

M.Sc. Thesis: “Designing A Land Administration Model Supporting Data Interoperability Between Applications: Land Valuation Example”

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Rabia BOVKIR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Uygulamalar Arasında Verilerin Birlikte Çalışabilirliğini Destekleyen Arazi İdaresi Modeli Tasarımı: Arazi Değerlemesi Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ABSTRACT Managing land related information effectively is a significant factor to achieve a successful land management and sustainable administration of the land. Successful land administration and applications can…

Read More…

In Coordinates Journal (April, 2015), Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative

In Coordinates Journal, Vol. XI, Issue 4, April 2015;  “Developing land registry and cadastre base data model to support Turkey national GIS initiative” Aydinoglu, A.C., Inan, H.I. Click for full article http://mycoordinates.org/

15. Harita Kurultayı’nda Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Congresium, 25-28 Mart 2015, Ankara Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi Mustafa Andaç Derinpınar, Arif Çağdaş Aydınoğlu Özet Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Taşınmaz değerlemesinde en doğru sonuca ulaşabilmek için bilgi teknolojilerinin kullanımı ile diğer yöntemleri…

Read More…

Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı Kayseri’de yapıldı.

Türkiye Belediyeleri Birliği (TBB) ve Otopark İşletmecileri Derneği’nin birlikte düzenlediği “Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı”, 21-22 Kasım 2014 tarihlerinde Raddison Blu Hotel Kayseri’de düzenlendi. Etkinlik sayfası için tıklayınız: http://otopark.org.tr/mevzuat-.html

2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’nin düzenlediği “2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı“, 21-23 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Pendik Hotel’de gerçekleştirildi. A.Ç. Aydınoğlu, ”Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Planlama ve Otopark Yer Seçimi” konulu bildirisini sunmuştur.

Yüksek Lisans Tezi: “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mustafa Andaç DERİNPINAR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz değer haritalarının…

Read More…

FIG 2014-Malezya konferansında TUCBS çalışmaları irdelendi.

Dünya Haritacılar Federasyonu olan FIG’ın 16-21 Haziran 2014 tarihlerinde Kuala Lumpur-Malezya’da gerçekleştirilen konferansında, harita mühendisliği meslek disipliniyle ilgili birçok konu oturum ve panellerde tartışıldı. Konferansta sunduğumuz bildirilerde, 2014 yılı itibariyle TUCBS’nin mevcut durumu ve politikaları değerlendirildi. Diğer bir bildiride ise TUCBS temel veri temalarından biri olan Tapu-Kadastro (TK) temasının geliştirilmesi süreci, bileşenleri ve içeriği irdelendi. Konferans web sitesi:http://www.fig.net/fig2014/   Bildirilerin Türkçe özetleri, İngilice tam metinleri ve sunumları;   Policies and…

Read More…

3. AYÖP Çalıştayı’nda “Büyükşehir Belediyeler için Coğrafi Veri Altyapısı”

AYÖP platformu tarafından her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen etkinliklerden 4. AYÖP Çalıştayı “Yeni 6360 Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi”,  12-13 Mayıs 2014 tarihhlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon’da düzenlendi. Bu çalışmada, yeni büyükşehirler ve yasayla birlikte genişleyen sorumluluk alanları itibariyle Coğrafi Veri Altyapısı kurma gereksinimi, TUCBS çalışmaları paralelinde gereksinimler ve mevcut durum irdelenmiştir. Çalıştay sayfası için tıklayınız.   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve BB’ler İçin Coğrafi Veri Altyapısı…

Read More…