Akıllı şehirlerde büyük coğrafi veri yönetimi ve analiğine yönelik TÜBİTAK 1001 projemiz kabul edildi.

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projenin amacı, akıllı şehirlerde taşınmaz yönetim örneğiyle büyük coğrafi veri altyapısının oluşturularak verilerin birlikte çalışabilir yapıda yönetimi, yeni nesil makine öğrenmesi teknikleriyle analizi ve sonuçların web ortamında paylaşımında örnek uygulama yaklaşımının geliştirilmesidir. Mevcut durum irdelendiğinde; parsel bilgileri, imar durumu, 2B/3B bina/bağımsız bölüm ve ilgili veriler yapısal özellikteki farklı veri kaynaklarında yönetilmektedir. Ulaşım, hava kalitesi ve gürültü gibi algılayıcılardan gelen verilere gerçek zamanlı erişmek…

Read More…

Site suitability analysis for green space development of Pendik district (Turkey)

•Urban green space provides many socio-economic, environmental and ecological benefits.•Land suitability analysis aids planners to quantify and specify urban green amenities.•Characterisation of urban green space planning helps to combat with adverse effects of urbanization.•Multi-criteria analysis integrated with fuzzy set and GIS is an advanced method for suitability analysis.•The integrated methodology can be used for other land uses and case studies. Web link for full text:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866718308318?via%3Dihub Ustaoglu, E., Aydınoglu, A.C., “Site suitability…

Read More…

In FIG Working Week 2015, GIS based Accessibility Assessment for Public Service

FIG Working week 2015, 17-21 May 2015, Sofia, Bulgaria, GIS based Accessibility Assessment for Public Services: Istanbul Case Ozan Arif KESİK, Arif Çağdaş AYDINOGLU and Deniz SAĞLAM, Turkey   [abstract] [paper] [handouts] Key words: Geographic Information System, Accessibility, Transportation, Istanbul, SUMMARY The concept of accessibility is significant in accessing to many functions such as works, social facilities, and accommodation in developing urban areas. Transportation facilities and land use of a city affect the…

Read More…

3. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi’nde (2015) “CBS ile Ulaşım Altyapısında Park Alanlarının Planlanması” bildirisi sunuldu.

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongresi, 29-30 Nisan 2015 tarilerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongrede akıllı şebeke araştırmacıları, endüstrideki uygulayıcıları, geliştiricileri ve kullanıcıları; üst düzey fikirleri ve sonuçlarını keşfetmek, kullanılan teknikler ve deneyimler hakkında alışveriş için fikirlerini paylaşmıştır. Kongrede sunduğumuz bildiride, CBS teknikleri ile ulaşım altyapısında park alanlarının planlanmasına yönelik uygulama tanıtılmıştır. Gelişen kentlerde konum-bazlı olarak araç park alan ihtiyacının belirlenmesi için geliştirilen analiz algoritması irdelenmiştir. Ağ analizi ve konumsal karar…

Read More…

15. Harita Kurultayı’nda Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Congresium, 25-28 Mart 2015, Ankara Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi Mustafa Andaç Derinpınar, Arif Çağdaş Aydınoğlu Özet Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Taşınmaz değerlemesinde en doğru sonuca ulaşabilmek için bilgi teknolojilerinin kullanımı ile diğer yöntemleri…

Read More…

Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı Kayseri’de yapıldı.

Türkiye Belediyeleri Birliği (TBB) ve Otopark İşletmecileri Derneği’nin birlikte düzenlediği “Türkiye Otopark Mevzuatı Çalıştayı”, 21-22 Kasım 2014 tarihlerinde Raddison Blu Hotel Kayseri’de düzenlendi. Etkinlik sayfası için tıklayınız: http://otopark.org.tr/mevzuat-.html

2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’nin düzenlediği “2. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı“, 21-23 Ağustos 2014 tarihlerinde İstanbul Pendik Hotel’de gerçekleştirildi. A.Ç. Aydınoğlu, ”Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile Planlama ve Otopark Yer Seçimi” konulu bildirisini sunmuştur.

Yüksek Lisans Tezi: “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Mustafa Andaç DERİNPINAR tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında hazırlanan “Bulanık Mantık ile Coğrafi Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Taşınmaz Değerlemesi: Sarıyer-İstanbul Örneği” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Taşınmaz değerlemesi, arazi yönetiminde değer esaslı alım satım işleri ve banka kredilendirmesinin yanı sıra, günümüzde kentsel dönüşüm süreçlerinde mevcut rayiç değerin belirlenip düzenleme sonrası taşınmaz malların dağıtımında temel alınmaktadır. Bu kapsamda, taşınmaz değer haritalarının…

Read More…

1. KAUS Kongresi’nde “Trafik Ölçme Sensörü Verilerinin Zamansal Analizi”

Nüfus artışı ve büyüyen kentlerde, ulaşım hizmetlerinin bütünleşik yönetiminde birçok teknolojinin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) nin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. T.C. Hükümeti 2014 programında da enerji verimliliği için, ulaşılabilirliği artırmak için ve yaşanabilir kentler için AUS geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde Grand Cevahir Hotel, İstanbul’da gerçekleştirilen 1. Karayolu Akıllı Ulaşım Sistemleri (KAUS) konferansında, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tekniklerini kullanarak veritabanında trafik sensör verilerinin zamansal analizine…

Read More…

Yüksek Lisans Tezi: “Akıllı Kent Yönetiminde Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Konumsal Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi: İstanbul Örneği”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi Deniz SAĞLAM tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Akıllı Kent Yönetiminde Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Konumsal Karar Destek Araçlarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. ÖZET Yoğun kentleşme, köyden kente göç ve nüfus artışının sonucu olarak sorunlarıyla birlikte büyüyen kentlerin etkin yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Planlamanın istenen düzeyde yapılamaması ve yapılaşmada plan uyumsuzluğu, kentleri gittikçe yaşanamaz hale getirmiştir. Kentsel fonksiyonların…

Read More…

3. AYÖP Çalıştayı’nda “Büyükşehir Belediyeler için Coğrafi Veri Altyapısı”

AYÖP platformu tarafından her yıl farklı bir üniversitede düzenlenen etkinliklerden 4. AYÖP Çalıştayı “Yeni 6360 Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi”,  12-13 Mayıs 2014 tarihhlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi- Trabzon’da düzenlendi. Bu çalışmada, yeni büyükşehirler ve yasayla birlikte genişleyen sorumluluk alanları itibariyle Coğrafi Veri Altyapısı kurma gereksinimi, TUCBS çalışmaları paralelinde gereksinimler ve mevcut durum irdelenmiştir. Çalıştay sayfası için tıklayınız.   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) ve BB’ler İçin Coğrafi Veri Altyapısı…

Read More…

1. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı Kartepe-Kocaeli’de yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.’nin düzenlediği “1. İstanbul Otopark Master Planlama Çalıştayı“, 01-02 Mayıs 2014 tarihlerinde Kartepe Park Hotel’de (Kocaeli) gerçekleştirildi. A.Ç. Aydınoğlu, ”Konumsal Analiz Teknikleri ile Otopark Talep Analizi” konulu bildirisini sunmuştur.

Yüksek Lisans Tezi: “Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi”

İTÜ Bilişim Enstitüsü Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı öğrencisi İrem Beril SANİ tarafından Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında  hazırlanan “Coğrafı̇ Verı̇ Modellerı̇ Arasında Uygulamaya Yönelik Dönüşüm Algorı̇tmalarının Geliştirilmesi” konulu yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.   ÖZET Coğrafi verinin üretiminde kabul edilmiş bir veri standardının olmaması, nitelikli veri eksikliği, farklı kurumların aynı veriyi farklı amaçlara yönelik tekrarlı üretmesi ve her kurumun farklı formatta veri üretmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Coğrafi veri paylaşımında…

Read More…

KBS Standartlarının Belirlenmesi Projesi

Türkiye’de Kent Bilgi Sistem Standartlarının geliştirilmesi projesi (TRKBİSS) TÜRKSAT-İTÜ işbirliği ile tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne teslim edildi. CBS Genel Müdürlüğü ve proje paydaşlarının değerlendirmesine göre analiz ve tasarım çalışmaları kabul edilerek genel müdürlük sayfasında yayınlanmıştır. Bu standartlar uygulamalarla test edilerek yaklaşık 3000 belediyede kullanılabilecek yapıda geliştirilecektir. CBS Genel Müdürlüğü KBS sayfası için tıklayınız. Türkiye’de Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ile ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak…

Read More…

KBS Çalıştayı

CBS Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ve İTÜ Teknokent A.Ş. alt yüklenicisi olarak GIS@ITU bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye’de Kent Bilgi Sistem Standartlarının Geliştirilmesi Projesi” (TRKBİSS) kapsamında, yerel idarelerin bilgilendirilmesi ve projenin paydaşlarıyla değerlendirilmesi amacıyla, 09-11.07.2012 tarihleri arasında İstanbul-Pendik Park Hotel’de kamu ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay programı ve sunumlar için tıklayınız . Örnek sunumlar; KENT BİLGİ SİSTEMİ Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi Kurumsal Analiz Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU,…

Read More…