Projeler

Devam eden Projeler bölümünde; CBS konusunda coğrafi veri standartları ve modelleri, birlikte çalışabilirlik, coğrafi veri servisleri, madenciliği ve analizleri konusunda yürütülen araştımalar özetlenmiştir.

Tamamlanan Projeler bölümünde; CBS konusunda başta TÜBİTAK, İTÜ BAP ve KTÜ BAP olmak üzere  yürütücü ve araştırmacı olarak tamamlanan araştırma projeleri, İTÜ Teknokent A.Ş. bünyesinde kamu kurumlarına gerçekleştirilen projeler belirtilmiştir.

Leave a comment