M2. CBS Veri Altlıklarının Hazırlanması
(CBSmodül2)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Ölçme Tekniği, GPS ve Uzaktan Algılama gibi harita ve coğrafi veri üretme yöntemleri irdelenmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen coğrafi veri altlıklarının referanslandırılarak, CBS ortamında kullanılır hale getirilmesi yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

This course requires an enrolment key