M2. CBS Veri Altlıklarının Hazırlanması
(CBSmodül2)

 Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir

Ölçme Tekniği, GPS ve Uzaktan Algılama gibi harita ve coğrafi veri üretme yöntemleri irdelenmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen coğrafi veri altlıklarının referanslandırılarak, CBS ortamında kullanılır hale getirilmesi yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir