Coğrafi Veritabanı Geliştirme
(JDZ551)

 Bu derse konuk olarak girilebilir
 Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir


CBS’nin temel bileşeni olan coğrafi veritabanları, farklı kaynaklardan gelen veri setlerinin karar vericilere yönelik bilgi sağlamada etkin yönetimini mümkün kılmaktadır. Bu ders kapsamında, CBS uygulama ihtiyaçlarına göre coğrafi veritabanı tasarlanması, kurulması ve yönetilmesidir. Coğrafi veritabanı gelişimine yönelik bilişim kaynaklarının tespiti ve kullanımı, coğrafi bilgi ile ilgili veri tabanı ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar hakkında kavram ve teknolojilerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu derse konuk olarak girilebilir  Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir