CBS Operatörlüğü (Seviye 5)
(CBS5)

 
 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key
 
 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getiren, CBS'yi oluşturan verileri üreten ve derleyen, raporlama ve sunuma ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key