CBS Operatörlüğü (Seviye 5)
(CBS5)

 Bu derse konuk olarak girilebilir
 Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getiren, CBS'yi oluşturan verileri üreten ve derleyen, raporlama ve sunuma ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Bu derse konuk olarak girilebilir  Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir