• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve teknolojileri ile ilgili kavramlar, bileşenleri, çalışma prensibi ve çalışma alanları konusunda temel bilgilerin kazanılması amaçlanmaktadır. CBS Operatörlüğü kapsamı ve iş güvenliği esasları hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

  • Ölçme Tekniği, GPS ve Uzaktan Algılama gibi harita ve coğrafi veri üretme yöntemleri irdelenmektedir. Farklı kaynaklardan elde edilen coğrafi veri altlıklarının referanslandırılarak, CBS ortamında kullanılır hale getirilmesi yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

  • Veritabanı, CBS’nin en önemli bileşenidir. Uygulama alanına göre ihtiyaç durulan coğrafi verinin modellenmesi, coğrafi veritabanı ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar hakkında kavram ve teknolojilerin ileri düzeyde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Coğrafi veritabanı tasarımı, kurulması ve veri yönetiminde yetenekler sağlamaktadır.

  • Coğrafi/Konumsal analiz ile karmaşık problemlere konumsal çözüm sağlanması hedeflenmektedir. CBS’nin önemli fonksiyonlarından biri olup vektör ve raster tabanlı olmak üzere iki yolla gerçekleştirilebilir. CBS’de analiz fonksiyonları ile bir veritabanındaki verileri kullanarak çeşitli uygulamalara yönelik karar destek sağlayacak haritalar ve istatistiksel raporlar hazırlanabilir.

  • Bilgisayar grafikleri ve görselleştirme; hacmi sürekli olarak artan coğrafi veriye kolaylıkla ulaşılmasını, bu verilerin kullanıcılar tarafından rahatça anlaşılmasını ve araştırmacıların veri çeşitliliği ve genel niteliğini belirleyebilmesini sağlamaktadır. Coğrafi veri görselleştirmesi ile bilgilerin kullanıcıya ihtiyaç dahilinde anlaşılır bir şekilde rapor, harita, internet ve mobil olarak sunulması amaçlanmaktadır.

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getiren, CBS'yi oluşturan verileri üreten ve derleyen, raporlama ve sunuma ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.