• Coğrafi bilgi biliminde, konumsal nesnelerin uzaysal boyutları ve ilişkilerini ifade etmede matematiksel anlatım büyük önem taşır. Konumsal analiz teknikleri ise CBS’nin önemli fonksiyonlarından biri olup vektör ve raster tabanlı iki yolla gerçekleştirilebilir. CBS ile bir veritabanındaki verileri kullanarak karar destek sağlayan çeşitli haritalar ve istatistiksel raporlar hazırlanabilir. Böylelikle dersin amacı, afet risk yönetimi ve yüzey analizinden, uygun yer seçimi ve kaynak optimizasyonuna kadar birçok CBS uygulama alanında, konumsal problemin çözümü için uygulanacak konumsal analiz işlem araçlarının belirlenmesidir.


  • CBS’nin temel bileşeni olan coğrafi veritabanları, farklı kaynaklardan gelen veri setlerinin karar vericilere yönelik bilgi sağlamada etkin yönetimini mümkün kılmaktadır. Bu ders kapsamında, CBS uygulama ihtiyaçlarına göre coğrafi veritabanı tasarlanması, kurulması ve yönetilmesidir. Coğrafi veritabanı gelişimine yönelik bilişim kaynaklarının tespiti ve kullanımı, coğrafi bilgi ile ilgili veri tabanı ve kullanıcı odaklı yaklaşımlar hakkında kavram ve teknolojilerin irdelenmesi amaçlanmaktadır.